Vrátenie tovaru a reklamácia BIKEHOUSE.sk

Vrátenie tovaru

Podľa §7 (zákon č. 102/2014 Z. z.) je dodaný tovar možné vrátiť do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Odporúčame, aby som vrátený tovar kompletný, nepoužitý, nepoškodený a zabalený v originálnom balení. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4)). Pred vrátením tovaru nás môžete kontaktovať telefonicky alebo na mailovej adrese: [email protected] a môzete vyplňte nasledujúci formulár elektronicky, prípadne si ho stiahnuť na tomto odkaze.

Tovar na vrátenie odosielajte BEZ DOBIERKY na adresu: Garbiarska 8, 06401 Stará Ľubovňa

Formulár na odstupenie od kúpnej zmluvy

Reklamácia

Ak sa vyskytne problém s akýmkoľvek tovarom objednaným z nášho obchodu, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo na mailovej adrese: [email protected] alebo prípadne vyplniť nasledujúci formulár elektronicky alebo si ho stiahnuť na tomto odkaze.

V reklamačnom formulári odporúčame pridať nasedujúce fotografie:
  • fotografia celého produktu (pri kompletných bicykloch a rámoch foto z bočnej strany)
  • fotografia s detailom problému
  • sériové číslo rámu v prípade kompletného bicykla a rámu (na spodnej strane stredovej rámovej trubky)

Tovar na reklamáciu odosielajte BEZ DOBIERKY na adresu: BIKE-HOUSE.sk s.r.o., Garbiarska 8, 06401 Stará Ľubovňa

Reklamačný formulár